К главе 4. В.И. Фрэйдзон.История Хорватии.

В.И. Фрэйдзон.   История ХорватииК главе 4загрузка...

1. Rieka. Zbomik. Zagreb, 1953.
2. Sidak У. Hrvatske zemlje u razdoblju nastajanja preporodnog pokreta (1790-1827)// Historijski zbomik. 1980-1981.
3. Dokumenti za naSe podrijetlo hrvatskogapreporoda (1790-1832) (F. Fan- cev). Zagreb, 1933.
4. Sipus J. Temelj iitne trgovine. Predgovor. Zagreb, 1796// Dokumenti za naSe podrijetlo....
5. NovakG. Pokret zasjedinjenje Dalmacijes Hrvatskom. 1797-1814// Rad Jugoslavenske akademije. Bn 269. Zagreb, 1940.
6. Bicanic R. Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji. 1750—1860. Zagreb, 1951.
7. Pavlicevic D. О problemu krajiSkih kuCnih zadruga — historiografsko- kritiCki osvrt//Vojna krajina. Zagreb, 1984.
8. Фрейдзон В. И. Далмация в хорватском национальном возрождении XIX в. М., 1997.
9. Sidak J. Jedno stoljece u razvoju Skolstva u hrvatskim zemljama od 1773 do 1874// Sidak J. Kroz pet stoljeca hrvatske povijesti. Zagreb, 1981.
10. Nemeth K. Zagrebadka akademija uo£i Narodnog preporoda// Iz starog i novog Zagreba. I. Zagreb, 1957; Sidak J. Regia scientiarum akademia //Sidak J. Kroz pet stoljeca....
11. Povijest Skolstva i pedagogije u Hrvatskoj. (F. Frankovic). Zagreb, 1958.
12. Освободительные движения народов Австрийской империи [т. II]. М., 1981.
13. Mihanovich A. Rech domovini od Hasznovitosti Piszanja vu Domorod- nom Jeziku. V Bechu, 1815.
14. Strehe F. Predgovor iz «Henriade»... (1826)// Dokumenti za naSe podrijetlo....
15. Бершадская М. Л. Становление хорватского национального самосознания втворчестве хорватских просветителей XVIII - началаХ1Хв.// У истоков формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1984.
16. Данилова А. В. Просвещение в хорватской литературе//Литература эпохи формирования наций. Просвещение. Национальное возрождение. М., 1982.
17. Хорват J. Лэудевит Taj. Београд, 1960.
18. Gaj Lj. Horvatov sloga i sjedinjenje// Dokumenti za naSe podrijetlo....
19. Draskovic J. J Disertacija iliti razgovor darovan poklisarom zakonskim. (1832)// Dokumenti za naSe podrijetlo....
20. Koscak V. JosipJ. Strossmayer, Franjo Ra£ki// Strossmayer J. J., Ra£ki F. Politi£ki spisi. Zagreb, 1971.
21. Sidak J. Jugoslavenska ideja u llirskom pokretu; Hrvatski narodni pre- porod — ideje i problemi// Sidak J. Studije iz hrvatske povijesti XIX stoljeca Zagreb, 1973.
22. Sidak J. StranaSki odnosi u Hrvatskoj prije 1848// Sidak J. Studije iz hrvatske povijesti XIX stolejea.
23. Historijska Citanka za hrvatsku povijest. I (J. Sidak). Zagreb, 1952.
24. Лещиловская И. И. Иллиризм. М., 1968.
25. Petrovic R. Nacionalno pitanje u Dalmaciji u XIX stolecu. Saraevo, 1968.
26. Фрейдзон В. И. Далмация в хорватском национальном возрождении XIX в. М., 1997.
27. Лещиловская И. Я. Общественно-политическая борьба в Хорватии 1848-1849. М., 1977; Sidak J. Studije iz hrvatske povijesti za revolucije 1848— 1849. Zagreb, 1979.
28. Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. И (В. Г. Карасев). Минск, 1989.
29. JelacicA. Seljafcki pokret u Hrvatskoj i Slavonijigodine 1848-49 i ukidanje kmetske zavisnosti seljaka. Zagreb, 1925; Sidak J. Studije iz hrvatske povijesti za revolucije 1848—49.
30. Novak G. ProSlost Dalmacije. II. Zagreb, 1944.
31. Obad 5. Nacionalno pitanje u Dalmaciji 1848-1849// Jugolovenski isto- rijski 5asopis. 1969. № 4; См. также: Butorac P. Boka Kotorska prema narod- nomu pokretu u revolucionarnoj godini 1848// Rad Jugoslavenske akademije, knj 260. Zagreb, 1938.
<<Назад   Вперёд>>  
Просмотров: 5076


© 2010-2013 Древние кочевые и некочевые народы