К главе 7. В.И. Фрэйдзон.История Хорватии.

В.И. Фрэйдзон.   История ХорватииК главе 7загрузка...

1. Stancic N. Hrvatska nacionalna ideologija preporodnog pokreta u Dalmaciji. Zagreb, 1980.
2. Karaman I. Privreda i druStvo Hrvatske u 19. stoljecu. Zagreb, 1972.
3. PetrovicR. Nacionalno pitanje u Dalmaciji u XIX stoljecu. Saraevo, 1968.
4. Macan T. Ivan Kukuljevic i narodnopolitiCki razvitak Dalmacije// Historij- ski zbomik. 1974-1975.
5. Sidak J. PolitiCka djelatnost Ivana Kukuljevila Sakcinskoga // Sidak J. Studije iz hrvatske povijesti XIX stoljeca. Zagreb, 1973.
6. Novak V. Natko Nodilo — politiCar i ideolog //Zadarska revija. 1961. №4-5.
7. Korunic P. Natko Nodilo i narodni preporod u Dalmaciji do 1867 //Historijskizbornik. 1974-1975.
8. Novak G. Pitanjesjedinjenja Dalmacijes Hrvatskom 1860-1861 //Historij- ski zbornik. 1953.
9. Karlic P. Matica Dalmatinska. Zagreb, 1913.
10. Zelic B. PrilogdiskusijioMihovilu Pavlinovicu//Historijskizbornik. 1963.
11. Stancic N. Hrvatstvo, srpstvo i jugoslavenstvo u Dalmaciji u vrieme narod- nog preporoda//Casopis za suvremenu povijest. 1970. № II.
12. Ustanaku Boki Kotorskoj 1869. Kotor-Budva, 1969.
13. Фрейдзон В. И. Русские консульские донесения из Дубровника о положении в Далмации в 60-х - начале 70-х гг. XIX в. // Historijski zbornik. 1976-1977.
14. Фрейдзон В. И. Далмация в хорватском национальном возрождении XIX в. М., 1997.
15. Bertosa М. DruStvene strukture u Istri (16-18 st.)// DruStveni razvoj u Hrvatskoj...
16. Sepic D. Istraodg. 1860dog. 1870. lstraodg. 1870dogod. 1880//Povijest hrvatskoga naroda. G. 1860-1914. Zagreb, 1968.
<<Назад   Вперёд>>  
Просмотров: 4669


© 2010-2013 Древние кочевые и некочевые народы